นโยบายการใช้คุกกี้

บริษัท ไฟว์สตาร์ ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด  อาจมีการใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน (รวมเรียกว่า “คุกกี้”) บนเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัท ไฟว์สตาร์ ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด   (รวมเรียกว่า “บริการ”) เพื่อช่วยให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้บริการ และช่วยให้บริษัท ไฟว์สตาร์ ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด   สามารถพัฒนาคุณภาพของบริการให้ตอบสนองต่อความต้องการของท่านได้มากยิ่งขึ้น​

            อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากนโยบายการใช้คุกกี้ฉบับนี้ บริษัท ไฟว์สตาร์ ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด   จะใช้งานคุกกี้ภายใต้รายละเอียดที่ระบุในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของบริษัท ไฟว์สตาร์ ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด   ซึ่งท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก  https://www.set.or.th/th/privacy-notice  (link ไปที่นโยบาย)

1.คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของท่าน ซึ่งทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าการใช้งานเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ เช่น ข้อมูลการตั้งค่าภาษา ข้อมูลสถานะการเข้าใช้บริการในปัจจุบันของท่าน ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าใช้บริการที่ท่านชื่นชอบ เพื่อช่วยให้ท่านสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัท ไฟว์สตาร์ ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด ได้อย่างต่อเนื่อง โดยคุกกี้ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของท่าน และเนื้อหาในคุกกี้จะถูกเรียกออกมาดูหรืออ่านได้โดยบริการที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น

2.ประโยชน์ของคุกกี้

คุกกี้จะบอกให้บริษัท ไฟว์สตาร์ ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด ทราบว่าท่านเข้าใช้งานส่วนใดในเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัท ไฟว์สตาร์ ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด เพื่อที่บริษัท ไฟว์สตาร์ ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด จะสามารถมอบประสบการณ์การใช้บริการที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของท่านได้ นอกจากนี้ การบันทึกการตั้งค่าแรกของบริการด้วยคุกกี้จะช่วยให้ท่านเข้าถึงบริการด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน ยกเว้นในกรณีที่คุกกี้ถูกลบซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างกลับไปที่ค่าเริ่มต้น

3.ประเภทของคุกกี้ที่ใช้

ประเภทของคุกกี้ที่กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้งาน สามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้
3.1 คุกกี้ที่จำเป็น
       คุกกี้ประเภทนี้จำเป็นสำหรับการให้บริการของบริษัท ไฟว์สตาร์ ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด   เพื่อช่วยให้ท่านสามารถใช้บริการ และ/หรือเข้าถึงฟังก์ชันต่าง ๆ บนเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันได้อย่างปลอดภัย เช่น คุกกี้ที่จัดการเรื่องการเข้าสู่ระบบ (Login) และสถานะการเข้าสู่ระบบของท่าน

3.2 คุกกี้ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการใช้บริการ
        3.2.1 คุกกี้ประเภทการวิเคราะห์ และวัดผลการทำงาน
                  คุกกี้ประเภทนี้ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการใช้บริการ ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้บริการ รวมทั้งช่วยให้บริษัท ไฟว์สตาร์ ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด รู้จัก หรือเข้าใจถึงความสนใจของท่านมากยิ่งขึ้น เช่น การประมวลผลจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัท ไฟว์สตาร์ ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด   พฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัท ไฟว์สตาร์ ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด   โดยบริษัท ไฟว์สตาร์ ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด   จะใช้ข้อมูลดังกล่าวนี้ในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการให้ตรงกับความสนใจของท่านให้ดียิ่งขึ้น ตัวอย่างการอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้บริการด้วยคุกกี้ประเภทนี้ เช่น Google Analytics เป็นต้น

        3.2.2 คุกกี้ประเภทการโฆษณา
                  คุกกี้ประเภทนี้จะถูกบันทึกบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของท่านเพื่อเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและลิงก์ที่ท่านติดตามหรือเยี่ยมชม เพื่อให้เข้าใจความต้องการของท่านและให้บริษัท ไฟว์สตาร์ ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด และ/หรือบุคคลที่สามใช้ในการนำเสนอสิทธิประโยชน์ ประชาสัมพันธ์ โฆษณา ให้เหมาะสมกับความสนใจของท่านมากที่สุด
ตัวอย่างการอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้บริการด้วยคุกกี้ประเภทนี้ เช่น Google Analytics, Social Media Analytics, Truehits, เป็นต้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัท ไฟว์สตาร์ ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด จะใช้คุกกี้ประเภทนี้ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการโฆษณา บริษัท ไฟว์สตาร์ ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด จะขอความยินยอมจากท่านหรือดำเนินการตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

4.การตั้งค่าและการปิดการทำงานของคุกกี้

ท่านสามารถเลือกเปิดการทำงานของคุกกี้ทุกประเภท หรือเลือกปิดการทำงานของคุกกี้ทุกประเภทได้ ทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง ตามความต้องการของท่าน

เมื่อท่านเลือกปิดการทำงานของคุกกี้ โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อระงับการรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จาก AboutCookies.org) ท่านยังคงเข้าใช้งานเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัท ไฟว์สตาร์ ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด ได้ต่อไป แต่ผลจากการปิดการทำงานของคุกกี้ดังกล่าวอาจทำให้ท่านใช้งานเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัท ไฟว์สตาร์ ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด  บางฟังก์ชันหรือทั้งหมดของบริการได้อย่างไม่ราบรื่น

5.การเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้คุกกี้

บริษัท ไฟว์สตาร์ ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด อาจทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้คุกกี้นี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง บริษัท ไฟว์สตาร์ ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใด ๆ ด้วยช่องทางที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม บริษัท ไฟว์สตาร์ ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด แนะนำให้ท่านตรวจสอบทบทวนนโยบายการใช้คุกกี้นี้เป็นครั้งคราว


ให้นโยบายการใช้คุกกี้ฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565
[Version 2.0 (ปรับปรุงเมื่อ พ.ค. 65)]
Powered by MakeWebEasy.com