การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

รายละเอียดเอกสาร

แบบฟอร์ม

แบบคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

กรณีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์จะใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งได้แก่สิทธิดังต่อไปนี้
โปรดกรอกรายละเอียดตามแบบคำขอนี้

- สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล 
- สิทธิในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
- สิทธิในการลบข้อมูล
- สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูล
- สิทธิในการคัดค้านการประมวลผล
- สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล

ดาวน์โหลด

รายละเอียดเอกสาร


แบบคำขอถอนความยินยอม

กรณีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์จะใช้สิทธิถอนความยินยอมตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
โปรดกรอกรายละเอียดตามแบบคำขอนี้

 

ดาวน์โหลด

Powered by MakeWebEasy.com